LATAR BELAKANG

Jabatan Sumber Manusia (HR) memainkan peranan penting dan penyokong utama di dalam sebuah organisasi. Jabatan ini mempengaruhi masa depan dasar tempat kerja dengan membantu firma tersebut mengemudi undang-undang berdasarkan akta dan polisi Kementerian Sumber Manusia Malaysia.


Modal insan ialah nilai ekonomi kebolehan dan kualiti buruh yang mempengaruhi produktiviti, seperti contoh pendidikan. Pelaburan di dalam kualiti ini dapat menghasilkan pengeluaran ekonomi yang lebih besar. Pelaburan itu disebut sebagai modal insan kerana pekerja tidak terpisah daripada aset ini. Dalam suatu perbadanan, ia dipanggil pengurusan bakat dan berada di bawah jabatan sumber manusia.


Fungsi pengurusan yang bertanggungjawab dengan pengambilan pekerja, motivasi dan pengekalan pekerja dalam syarikat serta memberi tumpuan kepada pekerja dalam sebuah organisasi. HR kini dilihat sebagai rakan kongsi perniagaan yang kritikal dengan kesan yang besar terhadap prestasi syarikat. Sumber Manusia tidak menyokong fungsi perniagaan, tetapi ia mengambil alih dan memimpin strategi pengurusan tenaga pekerja.


HR memperkenalkan dasar dan amalan yang tertumpu pada peningkatan prestasi pekerja, mengekalkan tahap kepuasan pekerja yang tinggi, dan mereka bentuk budaya korporat yang unik. HR mengetuai dan mengurus projek yang menghasilkan dan membina kelebihan pekerja yang lebih daya saing.

"

"

OBJEKTIF PERSIDANGAN

Dapatkan maklumat terkini daripada pakar undang-undang pekerjaan mengenai topik mendesak seperti:


• Hak sivil
• Cuti Keluarga dan Perubatan (COVID-19)
• Penjagaan emosi and mental
• Hubungan Buruh
• Cuti berbayar
• Keselamatan Tempat Kerja (vaksin COVID-19)
• Pampasan & Faedah
• Penjagaan Kesihatan

PENCERAMAH         Mejar (B) Mohammad Qayyum A. Badaruddin          Dr Balakrishnan Muniapan                       Dr Robiah Kulop Hamzah                                                                                     

DOWNLOAD SLIDES 1 | SLIDES 2                                        DOWNLOAD SLIDE                                                   DOWNLOAD SLIDE                                                                          

 

 

Usha Devi                                                                    Imran Kunalan                                              Datuk Azih Muda                             

                                                                                                                   

  DOWNLOAD SLIDE                                                        DOWNLOAD SLIDE                                                     DOWNLOAD SLIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Carliff Rizal Carleel                                             Tahirah Manesah Abu Bakar                                       Mohd Sidki Hasan                             

                                                                                                                   

  DOWNLOAD SLIDE                                                        DOWNLOAD SLIDE                                                       DOWNLOAD SLIDE

 


 


Mohamed Aslam                                                     Emiliawati Zainol                                          Mohammad Adzam Khodzin                             

                                                                                                                   

  DOWNLOAD SLIDE                                                        DOWNLOAD SLIDE                                                     DOWNLOAD SLIDE

    


Khadijah Iskandar                                                                               

                                                                       

  DOWNLOAD SLIDE                                                        

                                                                                                                      

DELEGASI PERSIDANGAN

Persidangan ini direka khusus untuk Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Pengarah, Pengarah Urusan, Ketua, Ketua Jabatan, Pengurus, Penolong Pengurus, Pegawai Senior Personnel, dan Ketua Pengarah daripada Pengurusan dan Jabatan Sumber Manusia atau Modal Insan, Ketua Pegawai Sumber Manusia.