LATAR BELAKANG PERSIDANGAN

Persidangan "Kepimpinan dan Pengurusan Dinamik 2024" oleh Comfori direka untuk memberi latihan kepada peserta bagi membantu organisasi yang menghadapi cabaran. Sejajar dengan kemajuan teknologi yang mengubah cara industri beroperasi, terdapat keperluan untuk pemimpin dan pengurus organisasi untuk memahami dan mengendali dinamik sesuai dengan era ini.
Persidangan ini bertujuan untuk memberikan peserta pemahaman yang mendalam tentang kepimpinan dan pengurusan dalam era digital. Melalui sesi pakar, bengkel interaktif dan perbincangan panel, peserta akan meneroka topik seperti kepimpinan responsif, pengurusan perubahan, kepimpinan inklusif, inovasi, pengurusan risiko digital dan integriti dalam kepimpinan.Dengan memberikan contoh dunia sebenar daripada pelbagai industri, persidangan itu bertujuan untuk melengkapkan peserta dengan strategi praktikal yang boleh digunakan dalam organisasi mereka. Tambahan pula, dengan menekankan kemampanan dan tanggungjawab sosial korporat dalam konteks digital, persidangan ini menggalakkan pendekatan holistik terhadap kepimpinan.Secara keseluruhannya, persidangan ini berfungsi sebagai platform untuk profesional meningkatkan kemahiran kepimpinan mereka, menyesuaikan diri dengan transformasi digital, dan mencapai kejayaan dalam persekitaran yang sentiasa berubah.

"

"

CIRI-CIRI & MANFAAT

• Peserta akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang strategi kepimpinan dan pengurusan dalam landskap digital yang berubah dengan pantas.
• Mereka akan memperoleh kemahiran praktikal yang boleh digunakan dengan berkesan dalam konteks organisasi mereka.
• Persidangan Comfori membezakan dirinya dengan tumpuan yang jelas terhadap cabaran dan peluang semasa dalam arena perniagaan digital.
• Contoh dunia sebenar daripada pelbagai industri akan disediakan untuk menawarkan gambaran menyeluruh.
• Peserta akan berpeluang untuk penglibatan langsung melalui perbincangan panel dan penggunaan platform digital yang disediakan.
• Penekanan kepada aspek kemampanan akan memberi peluang kepada peserta untuk mendalami tanggungjawab sosial korporat dalam era digital yang semakin kompleks.

TOPIK UTAMA YANG AKAN DIBINCANGKAN DI PERSIDANGAN TAHUNAN INI

Antara topik utama yang akan dibincangkan di persidangan ini adalah seperti berikut:• Kepimpinan Adaptif dalam Era Digital yang Dinamik
• Pemerkasaan Generasi Baru untuk Kesinambungan Pekerjaan
• Kepimpinan Beretika dan Komunikasi Berkesan dalam Pengurusan Perubahan Organisasi
• Memperkukuhkan Kepimpinan yang Berdaya Saing dalam Dunia Korporat yang Kompleks
• Pengukuhan Kepimpinan melalui Pembangunan Kompetensi
• Pengurusan Tekanan dan Kesihatan Mental dalam Organisasi
• Mengurus Keseimbangan Kerja-Kehidupan Seiring Matlamat Organisasi
• Transformasi Digital dan Penerapan “Artificial Intelligence” (AI) dalam Pengurusan Organisasi
• Pengurusan Prestasi dalam Organisasi yang Dinamik
• Sesi Bicara Eksklusif: Transformasi ke arah Produktiviti Berprestasi Tinggi dalam Organisasi
• Agile Leadership: Kepimpinan untuk Peningkatan Daya Tahan Organisasi
• Strategi untuk Meningkatkan Produktiviti dalam Struktur Pekerjaan Dinamik
• Kepimpinan Transformasional untuk Kecekapan dan Kemampanan
• Strategi Kepimpinan dan Pengurusan dalam Perancangan Penggantian Kepimpinan

DELEGASI PERSIDANGAN

Persidangan Kepimpinan & Pengurusan Dinamik 2024 ini dianjurkan khas bagi pemimpin dan pembuat keputusan peringkat atasan seperti CEO, COO, CTO, CIO, Ketua-ketua, Presiden, VP, Pengarah, GM dan kakitangan kanan dari organisasi-organisasi berikut:

 

• Sektor Awam & Swasta
• CEO dan Ketua Eksekutif
• Pakar Kepimpinan dan Pengurusan
• Pengurus Sumber Manusia
• Pengurus Teknologi Maklumat
• Pemimpin Inovasi
• Pengurus Operasi
• Pakar Pengembangan Organisasi
• Konsultan Kepimpinan
• Pegawai Etika Organisasi
• Badan-Badan NGO

PENCERAMAH

 
                                                                                            


      (PENGERUSI MAJLIS) AZHANNI MUHAMMAD                        JONATHAN NGAN                                                 ELLERY WEE   


            JURULATIH KORPORAT/                                               Ketua Jabatan Latihan Dan Pembangunan                                     FUTURIS
            PENSYARAH / MODERATOR                                                              AVERIS SDN BHD                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        

HAJAR ASWAD BINTI MISRAN                                DR NOORHISHAM MOHD ALWI                                        ROZINA AZIZ                                 

Ketua Pegawai Eksekutif & Perunding                               Perunding Pembangunan Organisasi                           KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF                           
Imej Profesional Bertauliah                                                  NH STRATEGIC RESOURCES                                           METAMORFOSA               
PUANHAJAR TRAINING & CONSULTING                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           

                                                                                                                     


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DR BRENDAN J GOMEZ                                                     DR NURHIZAM SAFIE                                       PROF. TS. DR. MURALI RAMAN                  

“Consulting Psychology”                                                 Profesor & Dekan Fakulti                                                         Timbalan Naib Canselor Pembangunan                            
People Transformers                                                       UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)                    Akademik dan Strategi                
                                                                                                                                                                                                  UNIVERSITI TEKNOLOGI DAN INOVASI
                                                                                                                                                                                                 ASIA PACIFIC (APU/APIIT)                                                  
                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

YBHG TUAN KAMARUL HISHAM BAGINDA                             DAVID LIN                                                      KHAIRUN NISA AZIZ                  

Mantan Pengerusi Bersama (Persekutuan)                                 Pengarah, Komunikasi, Hal Ehwal Kerajaan &             Ketua Pegawai Eksekutif                            
LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY                                    Penyelesaian Pelanggan Strategik                              AUTHENTIC VENTURE SDN BHD               
Penasihat Strategik Pendidikan Dan Latihan                               GlaxoSmithKline (GSK)                                                                                                                                                         
Teknikal & Vokasional (TVET)                                                                                                                                                                  
                                   

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DR EDWIN VARO    

Perunding Perniagaan Antarabangsa                                  
& Konsultan Kepimpinan                                     
PERPETUAL KNOWLEDGE/                                                            
FIRST NURTURE INTERNATIONAL