LATAR BELAKANG

Pengurusan sumber manusia yang efektif adalah amat penting dalam kejayaan dan pertumbuhan sesebuah organisasi. Ini adalah kerana aset penting bagi organisasi adalah tenaga kerja atau modal insan. Kini, persekitaran kerja telah berevolusi disebabkan fasa pandemik dan telah mengubah aturan kerja di sesetengah organisasi menjadi fleksibel. Terdapat juga organisasi yang membenarkan bekerja dari rumah ataupun bekerja secara hibrid. Antara perubahan lain pasca pandemik adalah kesihatan mental yang lebih diutamakan. Kebanyakan golongan pekerja sekarang lebih mementingkan keseimbangan pekerjaan-kehidupan. Oleh itu, berada di organisasi yang memberikan keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih baik akan menjadi keutamaan tenaga kerja.Selain itu, pihak pengurusan sumber manusia perlulah berada dalam prestasi terunggul agar dapat mengurus tenaga kerja dengan cara terbaik. Pihak pengurusan juga hendaklah menjadi pemimpin kepada tenaga kerja agar dapat menyumbang kepada kelangsungan dan pertumbuhan yang baik bagi organisasi. Antara strategi yang boleh diguna ialah memupuk budaya positif dan memastikan pengalaman yang baik bagi para pekerja. Justeru itu, penilaian prestasi yang adil dan tawaran faedah yang setimpal akan turut meningkatkan motivasi tenaga kerja untuk menyumbangkan yang terbaik bagi sesebuah organisasi.Di samping itu, kemahiran penting yang perlu diasah oleh setiap pengurus sumber manusia ialah sifat-sifat kepimpinan, disiplin, kemahiran komunikasi dan juga kemahiran menangani krisis dan konflik. Tambahan pula, pengurus sumber manusia hendaklah sentiasa mengemaskini pengetahuan dengan trend-trend pengurusan terkini untuk kekal relevan, produktif dan progresif.

"

"

OBJEKTIF PERSIDANGAN

Persidangan Pengurusan Sumber Manusia 2023 adalah platform eksklusif untuk sebaran informasi terkini dan relevan dalam bidang pengurusan sumber manusia buat tahun 2023. Barisan penceramah yang terbilang akan berkongsi pelbagai isu terbaru dan topik yang menarik mengenai pengurusan sumber manusia dan menyasarkan untuk:


• Mengajar cara-cara kepimpinan yang berkesan untuk pertumbuhan organisasi
• Berkongsi jenis kepimpinan yang di perlukan di era digital
• Membincangkan cara-cara yang boleh diterima pakai oleh pihak pengurusan dalam mengikuti pindaan-pindaan dalam Akta Pekerjaan 1955
• Mengetengahkan kepentingan kesihatan mental dan rohaniah serta cara-cara memelihara kedua-duanya
• Memotivasi para peserta agar terus fokus dan bersemangat dalam pekerjaan
• Membentangkan kaedah-kaedah komunikasi berkesan yang akan melancarkan urusan pekerjaan
• Berkongsi strategi-strategi yang didapati berkesan untuk mengoptimumkan pengurusan sumber manusia
• Menyebarkan maklumat terkini tentang pengurusan modal insan dalam era Revolusi Industri Ke-4

FOKUS PERSIDANGAN

Persidangan yang berlangsung pada setiap tahun ini akan mengumpulkan para pakar dalam bidang sumber manusia untuk berkongsi pengalaman, ilmu, buah fikiran yang boleh menambahbaik pengurusan sumber manusia di negara ini.
Antara topik-topik menarik yang akan dibincangkan adalah termasuk pindaan Akta Pekerjaan 1955, teknik meningkatkan kemahiran para profesional bidang sumbar manusia, teknik – teknik komunikasi yang efektif, cara-cara memelihara kesihatan mental serta cara-cara menangani tekanan di tempat kerja.Selain itu, para pemimpin dalam industri ini akan berkongsi juga tentang kepimpinan, cara melatih tenaga kerja dan juga cara menguruskan krisis dan konflik di tempat kerja. Persidangan ini dirancang sebagai platform perkongsian terkini dari tokoh-tokoh pembangunan sumber manusia untuk mencapai matlamat pengurusan sumber manusia yang efektif dan dinamik demi pembangunan negara.

DELEGASI PERSIDANGAN

Persidangan ini direka khas untuk, pengarah urusan, pengarah, timbalan pengarah, pengurus, ketua jabatan, ketua unit, ketua bahagian, pegawai kanan dalam bidang:

• Sumber Manusia
• Pembangunan Modal Insan
• Komunikasi Korporat
• Pengurusan
• Pentadbiran
• Latihan & Pembangunan

PENCERAMAH        RABIKHA ZAINUDIN                                           MOHAMMAD ADZAM KHODZIN                                   JOHAN IRWAN BIN KAMAROZAMAN                                                                                                

                                                                                         DOWNLOAD SLIDE                                                         DOWNLOAD SLIDE

 

 

Ts. Dr. MOHD KAMAL MUHSIN MOHD YUNUS       MOHD RIZAL HASSAN                           Dato’ Dr. AZIZON OTHMAN                                    

                                                                                                                                                 

  DOWNLOAD SLIDE                                                                                                                                                 DOWNLOAD SLIDE                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

HANIZA MOHD FADZIL                                      HANI SUHAILA RAMLI                           HANIE RAZAIF-BOHLENDER                                                                               

                                                                                                                                                                                                                   

  DOWNLOAD SLIDE                                                            DOWNLOAD SLIDE                                                         DOWNLOAD SLIDE