LATAR BELAKANG


Kepimpinan Dinamik ialah paradigma perniagaan untuk hala tuju, organisasi dan strategi komunikasi syarikat yang menghalang personaliti orang yang secara aktif membentuk perniagaan daripada mempengaruhinya. Budaya positif boleh membawa pemikiran yang jelas, pandangan jangka panjang, inovasi, dan empati antara satu sama lain dan semua yang boleh mendorong organisasi ke hadapan.


Pemimpin dinamik menyediakan rangka kerja yang responsif dan bertanggungjawab untuk dunia transformasi digital. Integriti, inspirasi, keterangkuman, keaslian, dan ketelusan membentuk lima ciri teras kepimpinan yang tidak berubah. Ciri-ciri yang tidak berubah ini tidak berubah mengikut masa atau trend perniagaan yang ada. Organisasi dengan set nilai biasa yang diamalkan, mengikut pengalaman kami, membangunkan budaya akauntabiliti secara korporat.


Komitmen terhadap sistem nilai berfungsi untuk mengukuhkan budaya firma, meningkatkan kejelasan peranan, pengekalan dan produktiviti, dan berfungsi sebagai manfaat jangka panjang. Pemimpin perlu mempunyai keupayaan untuk sedar diri, serta sedar dari segi organisasi dan budaya, tentang kesan tindakan dan keputusan mereka. Mereka membenarkan orang lain bersuara, mereka terbuka kepada kritikan dan idea luar dan mereka bersedia untuk berkembang secara individu dan profesional.


 


 

"

"

OBJEKTIF PERSIDANGAN


• Mendedahkan peserta kepada trend dan kompetensi kepimpinan yang terkini.
• Mengemudi(Pivot) hala tuju dalam organisasi kepada cara kerja yang baharu.
• Mengkaji gaya kepimpinan(Leadership Style) yang bersesuaian dengan setiap personaliti.
• Menjadi pemimpin yang menonjol dalam komuniti, kerjaya dan keluarga.
• Mempraktikkan kemahiran kepimpinan melalui penglibatan dalam organisasi.
• Kenali kemahiran kepimpinan untuk faedah berpanjangan.

FOKUS PERSIDANGAN

Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik 2022 menjadi platform yang lengkap untuk berkongsi amalan terbaik dengan memberi tumpuan kepada aspek berikut:
• Bagaimana persekitaran perkhidmatan hari ini memerlukan kepimpinan yang bijak dan dinamik.
• Dunia yang pesat berubah & kemahiran untuk kepemimpinan strategik.
• Melabur dalam strategi inovatif yang meletakkan organisasi pada laluan ke masa depan yang lebih kukuh.
• Membantu membina kemahiran sebagai pemimpin strategik.
• Memberi tumpuan kepada pemahaman gaya kepimpinan dan komunikasi.
• Menekankan pembangunan strategi untuk memudahkan perubahan dalam organisasi atau kumpulan, komunikasi interpersonal dan pengucapan awam.
• Memfokuskan pada penerapan kemahiran kepimpinan.

DELEGASI PERSIDANGAN

Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik 2022 ini dianjurkan khas bagi pemimpin dan pembuat keputusan peringkat atasan seperti CEO, COO, CTO, CIO, Ketua-ketua, Presiden, VP, Pengarah, GM dan kakitangan kanan termasuk Kerajaan Tempatan, Agensi & Pihak Berkuasa serta wanita-wanita dari organisasi-organisasi berikut:
• Pembuat keputusan dari sektor korporat dan awam
• Sektor awam dan swasta
• Pengurus-pengurus
• Usahawan
• Badan-badan NGO
Dan bahagian-bahagian lain yang terlibat dari pelbagai latar belakang dan industri.

 

PENCERAMAHMEJAR MOHAMMAD QAYYUM                                 DR MUGILARASI ARASARETHINAM                            AHMAD KHAIRUDDIN ABDUL RAHIM                                                                                                        

DOWNLOAD SLIDE                                                         DOWNLOAD SLIDE                                                            DOWNLOAD SLIDE                                                                           

 

KHADIJAH ISKANDAR                                           DR NORIZAH MOHD MUSTAMIL                            HJ SYAMSUL ABD RAZAK                             

                                                                                                                   

  DOWNLOAD SLIDE                                                                DOWNLOAD SLIDE                                           DOWNLOAD SLIDE                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

M MARZUKI MOHAMED                                                     RIZAL AZIS                                                     AJ CHIN                             

                                                                                                                   


  DOWNLOAD SLIDE                                                        DOWNLOAD SLIDE                                             DOWNLOAD SLIDE 

 


SHERYL STELLA BARRETTO                                      MIOR AZLI                                                          Dr. RAN ROZAIMI                             

                                                                                                                   


  DOWNLOAD SLIDE                                                            DOWNLOAD SLIDE                                             DOWNLOAD SLIDE  

 

DR. ZAKI BIN ZAKARIA                                            ZARIF ZULKAFLI

                                    

  DOWNLOAD SLIDE                                                                DOWNLOAD SLIDE