LATAR BELAKANG

Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, trend kepimpinan telah berkembang, melibatkan pengembangan kaedah pembangunan kepimpinan dan kesedaran tentang kepentingan hubungan pemimpin dengan orang lain. Peranan pihak pengurusan juga telah berkembang dengan masa untuk membawa penambahbaikan kepada organisasi dan pekerja.


Dalam era kini, pembangunan kepimpinan adalah lebih tertumpu kepada konteks di mana kepimpinan digunakan, bagaimana untuk memaksimumkan manfaat daripada kemahiran kepimpinan, kemajuan dalam globalisasi serta langkah-langkah inovatif pada sifat kepimpinan dan pembangunan kepimpinan. Ia telah diiktiraf dan diterima bahawa trend kepimpinan yang sesuai untuk satu pemimpin dalam satu organisasi, mugking tidak sesuai untuk yang lain kerana ia bergantung pada keadaan yang terlibat dan jenis personaliti pemimpin. Tetapi satu perkara yang telah dipersetujui secara konsisten sepanjang masa adalah; pemimpin sebenar mesti berupaya untuk menginspirasi pasukan masing-masing. Dalam ekonomi baru, pengurus tidak hanya dicari untuk menetapkan tugas dan menganjurkan orang bawahan tetapi juga untuk memupuk kemahiran, mengembangkan bakat dan memberi inspirasi kepada orang bawahan mereka. Kepimpinan dan pengurusan adalah yang terbaik apabila mereka bergerak seiringan.


Oleh itu Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik akan menekankan mengenai trend kepimpinan dan pengurusan semasa yang digunakan dalam organisasi di Malaysia dengan mengambil kira cara-cara menangani cabaran moden dan mengambil kesempatan pada peluang yang ada ke arah menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Selain itu, Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik akan menyediakan platform rangkaian peringkat tinggi untuk membawa bersama-sama beberapa pemimpin untuk berkongsi dan bertukar idea mengenai isu-isu berkaitan dengan pengurusan dan kepimpinan.

"

"

DI AKHIR PERSIDANGAN, DELEGASI AKAN MENDAPAT

• Mendapat kejelasan dan panduan identiti sebagai seorang pemimpin
• Memahami generasi di dunia korporat dan bagaimana untuk berfungsi sebagai pasukan yang bersatu
• Mewujudkan tingkah laku yang selaras dan menyokong kepimpinan
• Belajar bagaimana untuk menavigasi cabaran kerjaya kompleks – orang, kuasa dan politik
• Membina dan memanfaatkan rangkaian strategik dan sambungan berpengaruh
• Berinteraksi dengan pakar dan ahli professional yang lain yang terlibat dalam peranan pemimpin di Malaysia

FOKUS PERSIDANGAN

Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik 2017 ini adalah untuk menjadi platform yang komprehensif untuk memupuk dialog dan perkongsian amalan terbaik dengan memfokuskan aspek-aspek berikut:
• Pembangunan peribadi
• Kisah kejayaan dari pemimpin berjaya
• Pendapat dan pengalaman dari pemimpin Malaysia dari pengalaman mereka

DELEGASI PERSIDANGAN

Persidangan Pengurusan & Kepimpinan Dinamik 2017 ini dianjurkan khas bagi pemimpin dan pembuat keputusan peringkat atasan seperti CEO, COO, CTO, CIO, Ketua-ketua, Presiden, VP, Pengarah, GM dan kakitangan kanan termasuk Kerajaan Tempatan, Agensi & Pihak Berkuasa serta wanita-wanita dari organisasi-organisasi berikut:

• sektor awam dan swasta
• pembuat keputusan dari sector korporat
• Badan-badan NGO
• Pengurus-pengurus
• Ushawan

Dan bahagian-bahagian lain yang terlibat dari pelbagai latar belakang dan industri.